Profetiska medlingar på Domedagen

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besitter sex typer av medlingar på Domedagen:

1 – Den väldiga medlingen. Denna medling kommer de övriga fyra största sändebuden ursäkta sig, till dess att den tillfaller honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den kommer att äga rum för att människorna skall bli kvitt den svåra situationen de då kommer att befinna sig i.

2 – Medlingen för att paradisets folk skall få träda in i det.

3 – Medlingen för att hans samfunds syndare inte skall få träda in i helvetet.

4 – Medlingen för att monoteistiska syndare skall få komma ut ur helvetet.

5 – Medlingen för att paradisets folk skall stiga i nivå och belöning.

6 – Medlingen för att Abû Tâlib skall få ett lindrigare straff.