Profetisk hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâbs stam Tamîm

Det har rapporterats dygder om vissa höglänningar (أهل نجد) som stammen Tamîm. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag älskar stammen Tamîm för tre anledningar som jag hörde från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När deras välgörenhet kom fram sade han: ”Detta är mitt folks välgörenhet.” Han sade om slavinnan från Tamîm: ”Frige henne! Hon tillhör Ismâ´îls avkomma.” Han sade också: ”De är mitt samfunds strävaste män mot ad-Dadjdjâl.”

Detta gäller specifika dygder. Vad arabernas allmänna dygder beträffar, så inkluderas Tamîm tvivelsutan till dem. De är genuina araber. Rapporteringar om stammars och folkslags dygder är mer konkreta än platsers dygder.

Gravdyrkarnas ledare som kallar till gravdyrkan spelar stor roll i ad-Dadjdjâls budskap. Det är män från Tamîm och Nadjd som har bekämpat det kallet och avvisat gravdyrkarnas lurendrejare som kallar till att gravar högaktas med Allâh. Detta bevisar förvisso profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap.