Profetia om Nebukadnessars erövring av Egypten

Jeremia 43:8

8Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches: 9Tag några stora stenar och göm dem i jordgolvet vid ingången till faraos palats i Tachpanches. Gör detta i några judeiska mäns åsyn. 10Säg till dem: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall hämta hit min tjänare, Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och han skall ställa sin tron ovanpå de stenar som jag gömmer här, och han skall breda ut sin tronmatta över dem. 11Han skall komma och besegra Egypten och utlämna

till pesten dem som hör pesten till,

till fångenskapen dem som hör fångenskapen till,

till svärdet dem som hör svärdet till.

12Han skall sätta eld på de egyptiska gudarnas tempel och bränna ner dem och föra bort gudarna. Han skall rensa Egypten som en herde rensar sina kläder från löss. Sedan skall han obesegrad dra bort därifrån. 13Han skall krossa stoderna i Bet-Shemesh i Egypten, och de egyptiska gudarnas tempel skall han bränna ner.