Profetfruarnas svek

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/504)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

Allâh har utpekat Nûhs hustru och Lûts hustru som varnande exempel för de otrogna; deras män var två av Våra rättfärdiga slavar och de svek dem. Men de kunde inte skydda dem mot Allâh och det skall sägas: ”Gå in i Elden med de ingående!”1

De levde med två profeter och sändebud dag och natt, åt med dem, sov med och integrerades med dem så mycket det bara kunde gå.

فَخَانَتَاهُمَا

… och de svek dem.”

Det vill säga sett till tron. De hade inte samma tro och de bekräftade inte deras budskap. Inget av det omnämnda var till deras nytta, inget kunde avvärja straffen från dem. Därför sade Han:

فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Men de kunde inte skydda dem mot Allâh…”

På grund av deras otro.

وَقِيلَ

… och det skall sägas…”

Det vill säga till de två kvinnorna:

ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

”Gå in i Elden med de ingående!”

Deras svek åsyftar inte otrohet i form av otukt. Profeternas kvinnor är skyddade mot otukt till följd av profeternas helgd. Sufyân ath-Thawrî återberättade Mûsâ bin Abî ´Â’ishah, från Sulaymân bin Qattah som berättade att han hörde Ibn ´Abbâs säga kring Allâhs ord:

فَخَانَتَاهُمَا

… och de svek dem.”

De begick inte otukt. Nûhs makas svek handlade om att hon gick runt och sade att han var galen, Lûts makas svek handlade om att hon gick runt och berättade om hans gäster.”

al-´Awfî berättade att Ibn ´Abbâs sade:

Deras svek handlade om att de inte delade samma religion som de. Nûhs hustru hade tillgång till hans hemligheter. Så fort någon trodde på Nûh berättade hon det för hans folks stormän. Lûts hustru brukade underrätta stadens ogärningsmän om hans gäster.”

adh-Dhahhâk berättade att Ibn ´Abbâs sade:

Aldrig har en profets hustru hamnat i otukt. Deras svek var relaterat till religionen.”

Detsamma sade ´Ikrimah, Sa´îd bin Djubayr, adh-Dhahhâk och andra.

166:10