Profeternas små synder

Ahl-us-Sunnah är enade om att profeter aldrig kan falla i fel som berör religionen. De kan inte heller falla i trotsiga synder och lögn. De är enade om att de i stort sett är skyddade mot allting som skulle kunna fördunkla deras profetskap och förkunnelse av Allâhs budskap.

Majoriteten av dem som säger att de kan falla i små synder säger att de är skyddade mot att upprepa samma fel. På så sätt gör de inget som skadar dem. Det sägs i en rapportering:

“Dâwûd blev bättre efter att ha ångrat sig än vad han var innan felet. Allâh älskar dem som vänder tillbaka i ånger och Han älskar dem som vill rena sig. En slav må fela och träda in i paradiset till följd av det.”