Profeternas skägg

Publicerad: 2012-11-14
Författare: ´Allâmah Hamûd bin ´Abdillâh at-Tuwaydjirî
Källa: ar-Radd ´alâ man ajâza Tahdhib-al-Lihyah, sid. 7

 

al-Bayhaqî rapporterade i ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” från Hishâm bin al-´Âs al-Umawî som sade:

”Jag och en annan man sändes till Roms kejsare Herakleios för att kalla honom till islam…”

Därpå nämner han den långa händelsen vari Herakleios visar dem bilder på profeterna. Där visades profeterna på följande sätt:

Nûh (´alayhis-salâm) hade ett vackert skägg.

Ibrâhîm (´alayhis-salâm) hade ett vitt skägg.

Ishâq (´alayhis-salâm) var tunn om sidorna.

Ya´qûb (´alayhis-salâm) liknade sin fader Ishâq.

´Îsâ (´alayhis-salâm) hade ett riktigt svart skägg.

Ibn Kathîr sade:

”Berättarkedjan är helt okej.”

Abû Nu´aym al-Asbahânî rapporterade i sin ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” via en annan väg att Mûsâ (´alayhis-salâm) hade ett tätt skägg och att Hârûn (´alayhis-salâm) liknade Mûsâ.