Profeternas käppar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/20)

536 – Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla profeter hade en käpp som de stödde sig på utav ödmjukhet gentemot Allâh (´azza wa djall).”

Påhittad. Rapporterad av ad-Daylamî via Wathîmah bin Mûsâ, från Salamah bin al-Fadhl, från Muhammad bin Ishâq, från az-Zuhrî, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Ibn Abî Hâtim sade om denne Wathîmah:

”Salamah återberättade påhittade hadîther via honom.”[1]

I övrigt finns inga autentiska hadîther som uppmuntrar till användning av käpp. Därtill är användning av käpp en vanesak och ingen dyrkan.

[1] al-Djarh wat-Ta´dîl (5/3/4).