Profeterna lever och ber i sina gravar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/190)

621 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Profeterna – må Allâh hylla dem – lever och ber i sina gravar.”

Rapporterad av al-Bazzâr i ”al-Musnad”, Tamâm ar-Râzî i ”al-Fawâ’id”, Ibn ´Asâkir i ”Târîkh Dimashq”, Ibn ´Adî i ”al-Kâmil” och al-Bayhaqî i ”Hayât-ul-Anbiyâ’”.

Profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) liv som bekräftas i denna hadith är gravliv och ingalunda jordiska liv. Därför är det obligatoriskt att betro dem utan jämförelse, föreställning eller liknelse vid vårt jordiska liv. Detta är den korrekta ställning som en troende måste ta: tro utan tillägg med hjälp av mått och åsikter, till skillnad från Ahl-ul-Bid´a som till och med påstår att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gravliv är ett verkligt liv där han äter, dricker och lägrar sina hustrur1. Nej, det livet är ett gravliv vars realia bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har vetskap om.

1Se “Marâqîl-Falâh”.