Profeterna känner inte det dolda

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

”DEN DAG då Allah samlar sändebuden och frågar: ”Vilket gensvar fick ni?” – kommer de att svara: ”Vi vet ingenting; det är Du som känner det dolda.”1

Ibn ´Abbâs sade:

”Det vill säga att vi inte vet något annat än det som Du vet bättre.”

En annan teori är att vi inte vet visdomen bakom frågan vars svar Du vet bättre. Ibn Djuraydj sade:

”Vi vet inte hur de slutade eller vad de gjorde efteråt.”

Beviset för det är Hans ord:

إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

”… det är Du som känner det dolda.”

Det vill säga att Du känner det dolda medan vi vet bara det vi ser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Folk skall komma till mig. Precis när jag skall ta tag i dem går en man ut mellan mig och dem och säger: ”Kom igen!” Jag kommer att säga: ”Var?” Då säger han: ”Vid Allâh! Till Elden!” Då säger jag: ”De tillhör mina följeslagare”, varpå det kommer att sägas: ”Du vet inte vad de innoverade efter dig.”2

15:109

2al-Bukhârî (6576) och Muslim (2297).