Profeterna innan Nûh

Fråga: Fanns det profeter innan Nûh (´alayhis-salâm) och var Âdam (´alayhis-salâm) en profet?

Svar: Nûh (´alayhis-salâm) var det första sändebudet. Vad gäller profeterna, så företräddes han av Âdam, Shîth och det sägs även Idrîs. Så det fanns profeter innan honom.