Profeterna hade bara ytlig kunskap om folk

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

”DEN DAG då Allah samlar sändebuden och frågar: “Vilket gensvar fick ni?” – kommer de att svara: “Vi vet ingenting; det är Du som känner det dolda.”1

Ibn Djuraydj sade:

Det vill säga vad gjorde de efter er och vad hittade de på efter er? De kommer att säga:

لاَ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

“Vi vet ingenting; det är Du som känner det dolda.”

´Alî bin Abî Talhah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

De kommer att säga till Herren (´azza wa djall): ”Vi vet inget utan att Du vet det än bättre.”

Rapporterad av Ibn Djarîr som valde den åsikten framför de två andra. Helt klart är den åsikten bra och hövlig gentemot Herren (´azza wa djall). Det vill säga, att vi inte vet något jämfört med Din allomfattande kunskap om allting. Även om vi besvarades och vet vem som besvarade oss, så hade vi bara ytlig kunskap om vissa av dem. Vad de dolde visste vi däremot inte. Det är Du som vet allting och är medveten om allting. Vår kunskap jämfört med Din kunskap är ingen kunskap, ty:

إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

… det är Du som känner det dolda.”

15:119