Profeterna förbjöd ni att förkunna

Amos 2:6

http://www.bibeln.se/las/2k/am

https://www.bible.com/bible/1223/AMO.2.SFB15

6Så säger Herren:

Brott på brott har Israel hopat,

jag vill inte dröja med domen.

De säljer den oskyldige för pengar

och den fattige för ett par skor.

7De trampar ner de svaga

och skuffar undan de hjälplösa.

Far och son går till samma kvinna.

Så vanärar de mitt heliga namn.

8Vid alla altaren vräker de sig

på kläder de fått som pant,

och i sin Guds hus dricker de

vin som de tagit i mät.

9Ändå var det jag

som röjde undan amoreerna för er,

fast de var höga som cedrar

och kraftiga som ekar –

jag förstörde dem helt,

från rot till krona.

10Ändå var det jag

som förde er ut ur Egypten

och ledde er i öknen i fyrtio år

och lät er inta amoreernas land.

11Jag kallade några av era söner till profeter

och några av era unga män till nasirer.

Var det inte så, israeliter?

säger Herren.

12Men ni gav nasirerna vin att dricka,

och profeterna förbjöd ni att förkunna.