Profeterna badade nakna

al-Bukhârî sade:

20 – Kapitel om att bada naken ensam och att det är bättre att täcka sig. Bahz bin Hakîm berättade från sin fader som berättade från hans farfar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har mer rätt att bemötas blygt än vad människorna har.”

278 – Ishâq bin Nasr berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss, från Ma´mar, från Hammâm bin Munabbih, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Israeliterna brukade bada nakna och titta på varandra. Mûsâ brukade bada ensam. De sade: ”Vid Allâh! Det enda som hindrar Mûsâ från att bada med oss är att han har väldiga testiklar.” Vid ett tillfälle gick han iväg för att bada. Han lade sina kläder på en sten som i sin tur rymde med hans kläder. Mûsâ började jaga stenen och ropa: ”Sten! Mina kläder!” När israeliterna fick syn på Mûsâ sade de: ”Vid Allâh! Det är inget fel på Mûsâ!” Han tog sina kläder och började slå på stenen.”

Tillsynes tyder Bahzs hadîth på att det inte är tillåtet alls att vara naken när man är ensam. Men al-Bukhârî argumenterar med hadîtherna om Mûsâ och Ayyûb (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) för att det visst är tillåtet att bada naken. Poängen ligger i att vi har blivit beordrade att följa dessa profeter, sade Ibn Battâl. Så resonerar de som säger att de tidigare föreskrifterna är även vår föreskrift.

Enligt mig ligger poängen i att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde de två händelserna utan att kommentera dem. Det bevisar att båda två stämmer överens med vår föreskrift. Om de två händelserna hade bestått av något som motsäger vår föreskrift skulle han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det. Utmed det skall de båda hadîtherna kombineras i den bemärkelsen att Bahzs hadîth syftar på att vad som är bättre, vilket al-Bukhârî indikerade i sin rubrik.