Profeter varierar till skillnad från profetskap

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (1/147-148)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Några av dessa sändebud har Vi gett företräde framför de andra.”1

al-Qurtubî nämnde flera kollationeringar kring denna vers och alla hadîther som förespråkar utebliven prioritering bland profeter. Han själv valde den som gör gällande att ingen prioritering får ske sett till själva profetskapet, men att det är tillåtet sett till förträffliga drag och utmärkelser utöver profetskapet. Han sade:

Den bästa förklaringen är att det är otillåtet att prioritera vissa framför andra sett till profetskapet som är en enda egenskap och inte varierar i sig. Prioriteringen blir dock aktuell när det kommer till andra specifika drag, underverk och mirakel. Profetskapet i sig varierar inte, men det varierar till följd av andra faktorer. Därför finns det sändebud som tillhör de fem beslutsamma, vissa är Allâhs förnäma vänner, andra har Allâh talat med och åter andra har fått företräde framför andra. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

Och Vi har gett några profeter företräde framför andra – och Vi skänkte Dâwûd en skrift fylld av visdom.”2

Detta är den bästa förklaringen då den kollationerar Qur’ân-verser med hadîther utan att någotdera blir föremål för avskaffning.”

12:253

217:55