Profeter uppmanar till krig

Första Kungaboken 22:10

10På tröskplatsen vid Samarias stadsport satt Israels kung och Judas kung Joshafat på var sin tron, klädda i sina skrudar, medan alla profeterna höll på att profetera inför dem. 11Sidkia, Kenaanas son, hade gjort sig horn av järn, och han ropade: ”Så säger Herren: Med dessa skall du stånga Aram sönder och samman.” 12Alla de andra profeterade på samma sätt: ”Angrip Ramot i Gilead, och du skall lyckas. Herren skall låta staden falla i kungens händer.”

13Budbäraren som hade gått för att kalla på Mika sade till honom: ”Profeterna förkunnar med en mun framgång för kungen. Låt nu dina ord stämma med deras och lova framgång.”