Profeter som spred gudlöshet i landet

Jeremia 23:13

www.bibeln.se/las/2k/jer

13Hos profeterna i Samaria

såg jag motbjudande ting:

de profeterade i Baals namn

och förde mitt folk Israel vilse.

14Men hos profeterna i Jerusalem

ser jag fasansfulla ting:

de begår äktenskapsbrott och far med lögn.

De ger ogärningsmän sitt stöd

så att ingen omvänder sig från sin ondska.

För mig är de alla som Sodom,

folket har blivit som Gomorra.

15Därför säger Herren Sebaot om profeterna:

Jag skall ge dem malört att äta

och förgiftat vatten att dricka.

Ty Jerusalems profeter har spritt

gudlöshet över hela landet.

16Så säger Herren Sebaot:

Lyssna inte till vad profeterna säger

när de profeterar för er.

De väcker tomma förhoppningar,

de predikar syner de själva hittat på,

de talar inte på Herrens uppdrag.

17De säger till dem som föraktar Herrens ord:

”Det skall gå er väl”

och till alla som lyder sina hårda hjärtan:

”Inget ont skall drabba er.”

18Men vem av dem har varit med vid Herrens rådslag, hört och uppfattat hans ord? Vem har lyssnat på hans ord och förkunnat det?