Profeter och synder

Fråga: En man sade att profeterna (´alayhim-us-salâtu was-salâm) är skyddade mot stora synder till skillnad från mindre. Då förklarade en annan man honom vara otrogen på grund av det. Har den förstnämnde rätt eller fel? Finns det någon som har sagt att profeterna är felfria helt och hållet? Vad är korrekt i frågan?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh.

Mannen anses inte vara otrogen enligt de lärdas samstämmighet. Den här frågan anses inte höra till förtal vars talare krävs på ånger. Detta har till och med sagts av al-Qâdhî ´Iyâdh och andra som var ytterst bestämda med att de var felfria och att förtalaren skall straffas. Däremot är de ense om att liknande uttalande inte hör till förtal som förtjänar bestraffning, för att inte tala om att talaren skall vara otrogen eller syndig.

Att profeterna är skyddade mot stora synder till skillnad från små, är de flesta muslimska lärdas och samtliga gruppers åsikt. Enligt Abûl-Hasan al-Âmidî är detta även de flesta skolastikers åsikt. Detsamma gäller Ashâ´irah. Denna åsikt har även majoriteten av de lärda inom Tafsîr, Hadîth och Fiqh.

Faktum är att ingenting annat har rapporterats från Salaf, imamerna, följeslagarna, efterföljarna och efterföljarnas efterföljare.