Profeter är skyddade mot lögn och bedrägeri

Samtliga profeter och sändebud är skyddade mot lögn och bedrägeri, ty sanningsenlighet och ärlighet är två obligatoriska egenskaper som de måste besitta – och två motsatser kan aldrig enas.

De måste vara sanningsenliga såväl intellektuellt som religiöst. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

””Om han hade tillfogat några ord och påstått att de är Våra, skulle Vi ha gripit hans högra hand och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder.”[1]

Samfundet är enat om att profeterna är skyddade mot att framföra något som motsätter sig det Allâh har befallt dem. Sålunda är det obligatoriskt för skapelsen att fullt ut bekräfta det de kommit med. Detta fordrar även att de två trosbekännelserna uppfylls. Den som vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud, vittnar att han är sanningsenlig i det han framför från Allâh. Därmed uppfylls vittnesbörden om Budskapet, ty en lögnare är inte ett sändebud i det han ljuger om.

Dessutom är det allmänt känt att de är skyddade mot undanhållning av kunskap, på samma sätt som de är skyddade mot lögn.


[1] 69:44-46.