Profetens Witr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/318-319)

450 – Jag hörde min fader säga:

Från fyra olika håll rapporteras det att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Witr med en Rak´ah; via Ibn ´Abbâs, Ibn ´Umar, Zayd bin Khâlid och ´Â’ishah. Det är det jag anammar och följer. Efter två Raka´ât görs Taslîm och därefter Witr med en Rak´ah. Från Ibn ´Abbâs rapporteras det också att han bad Witr med tre Raka´ât.”

451 – Jag sade till min fader att vissa anser att Witr kan bes med två Raka´ât. Han sade:

Det där är inte Witr. Witr är en, tre, fem eller sju Raka´ât. Allt det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag föredrar Witr med en Rak´ah förutsatt att man har bett innan.”