Profetens varningar för Khawâridj

Hur många är inte Eldens hundar som spränger i islamiska länder efter att ha rekryterats av de statslösa, judarnas och de kristnas elever, frimurarnas efterföljare och judarnas, västs och östs betjänter. De ger utslag från de otrognas berg och västländerna som ger dem skydd och försvarar dem. Fy på dessa platser som sprider detta gift mot muslimerna och hjälper islams fiender mot islam och muslimerna.

Må Allâh döda den som finansierar dem! Må Allâh döda den som tiger om dem! Må Allâh döda den som samarbetar med dem! Må Allâh döda den som sluter sig till dem! Må Allâh döda den som ursäktar dem! Må Allâh döda den som ursäktar deras handlingar! Må Allâh döda den som anser dem ha rätt! Må Allâh döda den som bara är tyst om dem!

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

”Den som undanhåller vittnesmål syndar i sitt hjärta.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som undanhåller en kunskap kommer Allâh att betsla med ett betsel av eld på Domedagen.”

Ty dessa är de värsta skapelserna och varelserna. Vem sade det? Vem sade att de är de värsta skapelserna och varelserna? Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vem sade att de är Eldens hundar? Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vem sade att de tränger ut ur religionen liksom pilen tränger ut ur bytet och att de läser Qur’ânen utan att den går igenom deras halsar? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vem sade att de krigar mot muslimerna och låter hedningarna vara? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Vem sade att de värsta stupade är deras stupade, att deras stupade är de värsta under himlen och att den bästa stupade är den som de dödar? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Så många de är i dag – må Allâh inte addera deras antal. De är värre än de gamla Khawâridj. De gamla Khawâridj besatt dyrkan, fromhet, avhållsamhet och trovärdighet. Vad dessa beträffar, så är de lögnare och ljugare som anser att målet främjar medlet.

12:283