Profetens stående fredagspredikan

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

Ahkâm-ul-Qur’ân (1/94-95)

Abû Sa´îd underrättade oss: Abûl-´Abbâs underrättade oss: ar-Rabî´ underrättade oss: ash-Shâfi´î underrättade oss och sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا

Och om de blir varse en vinst eller förlustelse, bryter de upp och lämnar dig stående.”1

Jag känner inte till att någon tycker annorlunda kring att denna versen uppenbarades i samband med Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fredagspredikan.”

Harmalah och andra återberättade Husayn, från Sâlim bin Abî al-Dja´d, från Djâbir, som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade stående, varpå människorna gick ut till den, så att bara tolv män förblev med honom i moskén. Då uppenbarades den här versen.”

Ka´b bin ´Udjrahs hadith bevisar att versen sändes ned medan han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod upp och predikade. Husayns hadith säger:

Medan vi bad fredagsbönen…”

Han formulerade fredagspredikan som bön.

162:11