Profetens skrift till Abû Bakr as-Siddîq

Det råder inga tvivel om att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag skall skriva en skrift till er varefter ni inte kommer att gå vilse.”1

handlar om att han ville skriva ned Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att han hade dött. Det tolkas ytterligare av ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth som utspelade sig en torsdag. Han sade till henne:

”Kalla på din fader och din broder. Jag skall skriva en skrift till Abû Bakr så att människorna inte går vilse efter mig.”2

Därefter skall du veta att Allâh och de troende vägrar acceptera någon annan än Abû Bakr. Detta på grund av att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav dem ett tecken som gjorde anspråk på hans kalifat när han lät Abû Bakr leda folket i bönen, befallde att alla luckor till moskén skulle stängas frånsett Abû Bakrs lucka, sade att han älskade honom mest och andra kännetecken. Sedan sade ´Umar (radhiya Allâhu ´anh):

”Allâh upphävde den skriften från människorna.”

Annars skulle inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låtit bli att tillämpa och förkunna Allâhs dom för ´Umars skull.

1Muslim (1637).

2Muslim (2387).