Profetens sätt att välja ut offerdjur

Det hör till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah att den som avser att slakta att inte ta något av sitt hår och sin hud under de tio första dagarna i Dhûl-Hidjdjah. Det har bekräftats i Muslims ”as-Sahîh”1 att det är förbjudet. Vad gäller ad-Dâraqutnî, sade han:

”Jag anser att detta är Umm Salamahs ord.”

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle välja offerdjur, såg han till att det såg bra ut och inte hade några defekter. Han förbjöd att man offrar djur med avhugget öra och söndrigt horn om det rörde sig om halva örat eller hornet och mer. Detta rapporterade Abû Dâwûd.

Han befallde att man ser till att ögonen och öronen ser friska ut.

Han förbjöd att man offrar det enögda djuret och djuret vars framsida eller baksida av örat är avhugget samt djuret vars öra är skuret eller ihåligt. Detta rapporterade Abû Dâwûd.

1 Muslim (1977).