Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stamträd

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/29-32)

Muhammad, Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abûl-Qâsim, sändebudens mästare och den siste av profeterna.

Han hette Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Muttalib, som hette Shaybah, bin Hâshim, som hette ´Amr, bin ´Abd Manâf, som hette al-Mughîrah, bin Qusayy, som hette Zayd, bin Kilâb bin Murrah bin Ka´b bin Lu’ayy bin Ghâlib bin Fihr bin Mâlik bin an-Nadhr bin Kinânah bin Khuzaymah bin Mudrikah, som hette ´Âmir, bin Ilyâs bin Mudhar bin Nizâr bin Ma´add bin ´Adnân från Ismâ´îl bin Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avkomma. Detta är människorna enade om.

Däremot är de oense om fäderna mellan Ma´add och Ismâ´îl. Det har sagts att de är nio stycken och det har sagts sju stycken. Flera har sagt så, men de är oense om vissa fäders namn. Vissa har sagt att det är femton fäder däremellan medan somliga har sagt att de är fyrtio stycken, vilket är osannolikt även om flera araber har sagt så.

´Urwah bin az-Zubayr sade:

”Vi känner inte till att någon har kunskap om vem som kommer efter ´Adnâd och Qahtân förutom via gissningar.”

Abûl-Aswad berättade att han hörde Abû Bakr Sulaymân bin Abî Hathmah – som var en av de kunnigaste om Qurayshs stamträd och poesi – säga:

”Vi känner inte till att det har nämnts i någon poets poesi eller lärds kunskap om vem som kommer efter Ma´add bin ´Adnân.”

Abû´Umar bin ´Abdil-Barr sade:

”Det fanns Salaf, som ´Abdullâh bin Mas´ûd, Muhammad bin Ka´b al-Quradhî och ´Amr bin Maymûn al-Azdî som sade efter att de hade läst versen:

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ

”Har ni inte hört berättas om dem som levde före er, Nûhs folk och stammarna ´Âd och Thamûd och de som kom efter dem? Ingen känner dem [nu] utom Allâh.”1

”Släktforskarna har ljugit.”

Det vill säga de som säger sig ha beräknat människornas antal. Vad gäller arabernas stamträd, så har de arabiska släktforskarna memorerat de flesta och deras huvudstammar. De är endast oense inom vissa förgreningar.

Wâthilah bin al-Asqa´ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh valde ut Kinânah från Ismâ´îls ätt och Quraysh från Kinânah och Hâshim från Quraysh och mig från Hâshims stam.”2

Hans moder var Âminah bint Wahb bin ´Abd Manâf bin Zuhrah bin Kilâb. Hon var alltså närmare Kilâb än maken ´Abdullâh med en person.

1 14:9

2 Muslim (7/58).