Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moders död

publicerad
06.09.2011

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/54)

Hans moder Âminah dog i al-Abwâ’ när hon var på väg med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Makkah från hans faders morbröder Banû ´Adiyy bin an-Nadjdjâr. Han var då sex år och hundra dagar. Det har också sagts att han var fyra år. Efter att hans moder hade dött och begravts, tog hans betjänt Umm-ul-Ayman honom till Makkah och hans farfar. Han stannade hos honom till dess att han dog. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var då åtta år. Han befallde att han skulle omhändertagas av sin farbror Abû Tâlib.