Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelse II

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/33-37)

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes under elefantens år.”

Den är autentisk.

Qays bin Makhramah bin ´Abdil-Muttalib sade:

”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes under elefantens år.”

Rapporterad av at-Tirmidhî och dess berättarkedja är god.

Muhammad bin Djubayr bin Mut´im sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes under elefantens år. ´Ukâdh tog plats femton år efter elefantens år. Huset renoverades tjugofem år efter elefantens år. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev profet fyrtio år efter elefantens år.”

Mûsâ bin ´Uqbah berättade från Ibn Shihâb som sade:

”Allâh sände Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) femton år efter att Ka´bah hade renoverats. Mellan att han blev profet och elefantinvasionen varade sjuttio år.”

Så sade han. Ibrâhîm bin al-Mundhir och andra sade:

”Detta är fel som ingen av våra lärda tvivlar på. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes under elefantens år och blev profet fyrtio år efter elefantens år.”

Khalîfah bin Khayyât sade:

”Det råder samstämmighet om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes under elefantens år.”

Ma´rûf bin Kharrabûdh och andra lärda sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes under elefantens år. Quraysh kallades för ”Allâhs folk” och var högaktade bland araberna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes den tolfte Rabî´ al-Awwal.”

Det har också sagts att det var den tolfte Ramadhân i samband med gryningen.

Abû Qatâdah al-Ansârî sade:

”En beduin frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vad säger du om att fasta på måndagar?” Han sade: ”Den dagen föddes jag och den dagen uppenbarades det för mig.”

Sa´îd bin al-Musayyab och andra sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes natten till måndagen den tolfte Rabî´ al-Awwal.”

Abû Dja´far Muhammad bin ´Alî sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes en måndag när tio nätter av Rabî´ al-Awwal återstod. Elefantinvasionen ägde rum i mitten av Muharram.”

ad-Dimyâtî sade:

”Abû Dja´fars åsikt är den korrekta.”

Abû Ahmad al-Hâkim sade:

”Han föddes trettio dagar efter elefantinvasionen. Det har också sagts att han föddes fyrtio dagar efter.”

Det hade inte förvånat mig att de som sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes trettio eller fyrtio år efter elefantens år egentligen menade trettio eller fyrtio dagar.

Ibn ´Abbâs berättade:

”´Abdul-Muttalib omskar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han var sju dagar, gjorde en bjudning för honom och gav honom namnet ”Muhammad”.”

Detta är mer autentiskt än det som Ibn Sa´d rapporterade från al-´Abbâs som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes omskuren och glad. Det gladde ´Abdul-Muttalib som favoriserade honom och sade: ”Min son här kommer att ha en position.”

Vår Shaykh ad-Dimyâtî sade:

”Det rapporteras från Abû Bakrah att han sade att Djibrîl omskar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han renade hans hjärta.”

Detta är svagt och motsägelsefullt.

1 Ibn-ul-Athîr sade:

      ”Det är en plats nära Makkah på vilken en marknad brukade hållas i flera dagar under den hedniska tiden.” (an-Nihâyah (2/243))

2 Muslim (3/167).