Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) faders död

publicerad
16.08.2011

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/53)

Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader ´Abdullâh dog när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var 28 månader. Det har sagts att han var yngre.

Det har sagts att hans moder var gravid med honom när han dog ensam i al-Madînah.

Det sägs att han kom till al-Madînah för att ta med sig dadlar hem till sin familj. 

Det sägs att han kom sjuk till al-Madînah på hemvägen från Shâm. Muhammad bin Ka´b al-Quradhî  och andra sade:

”´Abdullâh bin ´Abdil-Muttalib reste till Ghazzah i Shâm med en handelskaravan. På hemvägen red de förbi al-Madînah medan ´Abdullâh var sjuk. Han sade: ”Jag stannar kvar hos mina morbröder Banû ´Adiyy bin an-Nadjdjâr.” Han var sjuk hos dem i en månad. När ´Abdul-Muttalib fick reda på det, skickade han iväg sin äldste son al-Hârith till honom. När han väl kom fram, fann han honom död. Enligt den korrekta åsikten begravdes han hos Banûn-Nadjdjâr medan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder var gravid med honom1. ´Abdullâh blev 25 år. al-Wâqidî sade:

”Det är den mest bekräftade åsikten om hans ålder och död.”

1 Tabaqât Ibn Sa´d (1/99).