Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) di-moder Halîmah as-Sa´diyyah

publicerad
16.08.2011

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/50-51)

Därefter ammade Halîmah bint Abî Dhu’ayb as-Sa´diyyah honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon tog honom till sina hemtrakter där han stannade i fyra år. Därefter lämnade hon tillbaka honom till hans moder.

Yahyâ bin Abî Zâ’idah berättade att Muhammad bin Ishâq1 berättade från Djahm bin Abî Djahm, från ´Abdullâh bin Dja´far, från Halîmah bint al-Hârith, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) di-moder, som sade:

”Jag begav på min mörka och långsamma åsna tillsammans med andra kvinnor för att finna di-barn i Makkah. Det var ett torrt år som inte hade lämnat något efter sig. Vi hade med oss en gammal kamelhona som inte ens gav en droppe mjölk. Jag hade med mig min son som inte kunde sova på natten grund av gråt.

När vi kom till Makkah blev varje kvinna erbjuden Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), men de nekade honom i och med att vi hade hoppats på att få väl betalt av hans fader. Han var emellertid faderlös. Till sist hade alla mina väninnor hittat en di-son och kvar blev jag. Jag sade till min make:

”Jag återvänder och tar den faderlöse pojken.”

Jag begav mig till honom och tog honom. Min make sade:

”Måhända Allâh medför en godhet med honom.”

Så fort jag tog honom till mig, började han dricka mjölk från mitt bröst. Både han och hans di-broder drack sig fulla. Den natten gick min make till kamelhonan och fann den full med mjölk. Han mjölkade den och även vi drack oss fulla. Vi tillbringade natten mätta och belåtna och barnen låg och sov. Hans di-fader sade:

”Halîmah! Jag är säker på att du har hittat en välsignad människa.”

Därefter gick vi ut. Jag svär vid Allâh att min åsna sprang ifrån alla andra ryttare till dess att ingen var i dess närhet längre. När vi hade kommit hem vid Banû Sa´d bin Bakrs trakter kom vi till den torraste marken. Jag svär vid Honom i vars hand min själ ligger! De vallade sina får och min herde vallade mina får. Men mina får blev mätta och fulla av mjölk medan deras får var hungriga. De sade till sina herdar:

”Ve er! Varför vallar ni inte där Halîmahs herde vallar?”

De gick till mitt bergspass där min herde vallade. Men deras får förblev hungriga medan mina var fulla av mjölk.”

1 Se Ibn Hishâm (1/162).