Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) början

publicerad
12.08.2011

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (26/46-47)

Ibn ´Abbâs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har kommit ut från Âdam från äktenskap och inte från otukt.”

Denna hadîth är svag. I den finns två övergivna personer, al-Wâqidî och Abû Bakr bin Abî Sabrah. Liknande har rapporterats från Muhammad bin Dja´far bin Muhammad bin ´Alî bin al-Husayn, från sin fader, från sin farfar, från ´Alî bin al-Husayn, från ´Alî. Den är avbruten om den nu är autentisk från Dja´far bin Muhammad. Betydelsen är dock korrekt.

Ibn Abîl-Djud´â’ sade:

”Jag sade: ”Allâhs sändebud! När var du profet?” Han svarade: ”När Âdam var mellan själ och kropp.”

Maysarah al-Fadjr sade:

”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”När var du profet?” ”När Âdam var mellan själ och kropp.”

at-Tirmidhî rapporterade via Abû Hurayrah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad när det var bestämt att han skulle bli profet? Han svarade: ”Efter att Âdam hade skapats och innan själen hade blåsts in i honom.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och främmande.”

Om inte al-Walîd bin Muslim hade varit mjuk, skulle at-Tirmidhî ha förklarat hadîthen autentisk.

Khâlid bin Ma´dân berättade att vissa av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare sade:

”Allâhs sändebud! Berätta för oss om dig själv.” Han sade: ”[Jag är] Ibrâhîms bön och ´Îsâs glada budskap. När min moder vara havande med mig, var det som om hon såg ett ljus komma ut ur henne som belyste Busrâs slott i Shâm.”

Vi har rapporterat med en god berättarkedja – om Allâh vill – via al-´Irbâdh bin Sâriyah som hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Jag var Allâhs tjänare och den siste profeten medan Âdam var doppad i lera. Jag skall berätta för er om det; min fader Ibrâhîms bön, ´Îsâs glada budskap om mig och min moders syn.”

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder såg när hon födde honom hur ett ljus belyste slotten i Shâm.

Angående Ibrâhîms bön, så är det hans ord:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ

”Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt.”1

´Îsâs glada budskap är:

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

”… och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”2

1 2:129

2 61:6