Profetens röda och uppkavlade kläder

al-Bukhârî sade:

17 – Bön i röda kläder

376 – Muhammad bin ´Ar´arah berättade för oss: ´Umar bin Abî Zâ’idah berättade för mig, från ´Awn bin Abî Djuhayfah, från hans fader som sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en röd läderhydda. Jag såg Bilâl bära på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvagningsvatten och jag såg hur människorna skyndade efter det vattnet. Den som rörde vid något av det smorde in sig med det och den som inte rörde vid något rörde vid sin väns blöta hand. Därefter såg jag Bilâl spetsa en käpp i marken. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut i en röd och uppkavlad rock. Han var riktad mot käppen och bad två Raka´ât med människorna. Jag såg hur människor och djur gick framför käppen.”

Hadîthen bevisar att röda kläder är tillåtna eftersom han sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut i en röd och uppkavlad rock.”

Det har dock bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd röda kläder1. De båda hadîtherna kombineras på så sätt att denna röda rock hade röda mönster. På samma sätt säger man att en shimâgh är röd trots att den är rödvit. Det är nämligen helt röda kläder som är förbjudna.

Hadîthen bevisar också att det är harmlöst att ha uppkavlade kläder om de inte är uppkavlade för bönens skull. Om en person har kavlat upp kläderna för att göra en sak innan bönen och sedan kommer till bönen i det tillståndet, befaller vi inte honom att kavla ned kläderna. Det är harmlöst att be i uppkavlade kläder.

Angående profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”2

så syftar den på bönen och att man inte skall dra upp kläderna i samband med Sudjûd.

Detsamma gäller uppkavlade ärmar. Om man har kavlat upp ärmarna innan bönen på grund av ett arbete eller dylikt, så är det harmlöst att be i det tillståndet.

1Muslim (2077).

2al-Bukhârî (810) och Muslim (490).