Profetens Qunût

Angående hadîthen ”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fortsatte läsa Qunût till dess att han lämnade det här livet”, utgör den inget bevis. Även om den är autentisk enligt al-Hâkim, så tar han lätt på saken och klassar påhittade hadîther som autentiska.

Hadîthen säger:

”Han läste inte Qunût efter Rukû´ längre än en månad.”1

Det klargör att han endast läste Qunût efter Rukû´ i en månads tid.

En annan grupp anser att Qunût är föreskrivet i alla böner. Den åsikten är udda.

Den korrekta åsikten är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) endast läste Qunût i samband med olyckor. Därefter lät han bli det, vilket hadîther antyder. Detta var de renläriga kalifernas praxis. När de kristna kom läste ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) Qunût mot dem och sade:

”Allâh! Straffa de otrogna från Skriftens folk.”

Vissa människor tillämpade sedan det som en regelbunden Sunnah i Ramadhân, vilket inte är korrekt. Han gjorde bara Qunût vid rätt tillfälle. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade som vana att alltid läsa Qunût skulle muslimerna ha rapporterat det från honom då handlingen är av vikt att framföra.

1al-Bukhârî (1001) och an-Nasâ’î (1073).