Profetens prioriterade vallfärd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/687)

923 – Jag hörde min fader säga:

Tamattu´ är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutgiltiga befallning. En sådan variant innebär att man slår ihop ´Umrah med vallfärd. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) valde den varianten och sade:

Om jag nu hade gjort något som jag dessförinnan har lämnat skulle jag inte medtagit offerdjur.”1

Med andra ord gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte ut ur Ihrâm därför att han kommit med offerdjur.”

1al-Bukhârî (1651) och Muslim (1216).