Profetens ord går före ´Â’ishahs handling

Fråga: Vad är domen för att kvinnor besöker gravar? Rapporteras det att ´Â’ishah besökte sin broders (radhiya Allâhu ´anhumâ) grav?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh förbanna kvinnorna som besöker gravar ofta och dem som gör dem till böneplatser och sätter ljus på dem.”1

Alltså får en kvinna inte besöka gravar. Aldrig. Att ´Â’ishah besökte sin broders grav handlar om en följeslagares handling som inte kan rubba sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth.

1Bekräftad enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (31/206).