Profetens och följeslagarnas uppfattning av Allâhs ankomst

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) har förklarat Allâhs ankomst så pass tillräckligt att vi inte behöver någon förklaring från dig. Och även om det inte hade rapporterats något från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) så hade vi inte grundat oss på din tolkning eftersom du är opålitlig.

Nu´aym bin Hammâd berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall Allâh samla ihop människorna och säga: ”Den som dyrkade något får följa det.” De troende kommer att säga: ”Vi förblir på vår plats till dess att vår Herre kommer till oss. När vår Herre kommer känner vi igen Honom.” Då kommer Allâh till dem och säger: ”Jag är er Herre”, varpå de säger: ”Du är vår Herre” och följer Honom.”1

Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Alî bin Zayd, från Yûsuf bin Mahrân, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade i samband med versen:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا

”Och den Dag då himlen och dess molntäcke rivs upp och änglarna sänds ned i våg efter våg.”2

”Den nedersta himlens invånare kommer att stiga ned och de är fler är jordens invånare, djinner och människor. Jordens invånare skall säga: ”Är vår Herre bland er?” Då svarar de: ”Nej, men Han skall komma.” Därefter brister den andra himlen…” tills att han nämnde den sjunde himlen. Sedan sade han: ”De skall säga: ”Är vår Herre bland er?” Då svarar de: ”Nej, men Han skall komma.” Därefter kommer Herren (tabârak wa ta´âlâ)…”

´Abdullâh bin Sâlih al-Misrî berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för oss, från Yazîd bin Abî Habîb, från Sinân bin Sa´d, från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) som sade i samband med versen:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

”Den Dag då jorden förvandlas till en annan jord och himlarna [till andra himlar] och då [alla] skall stiga fram inför den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt.”3

”På Domedagen skall Allâh förvandla den till jord av silver som inga synder har begåtts på. Den Allsmäktige kommer att stiga ned till den.”

Den som refererar till din tolkning, al-Marîsî, om Allâhs (ta´âlâ) ankomst på Domedagen och lämnar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) tolkning är inget annat än en okunnig galning och bedragen förlorare. Du är prövad och opålitlig inom de religiösa frågorna. Du är oberäknelig när det kommer till att tolka Allâhs (ta´âlâ) skrift. Ve dig! Skall Allâh låta Domedagen äga rum och själv vara frånvarande? Vem är det som skall ställa människorna inför rätta då? Jag befarar att den som har din lära och vet inte tror på Domedagen.

1al-Bukhârî (7437) och Muslim (182).

225:25

314:48