Profetens och följeslagarnas bojkott och uteblivna hälsningar

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (17/76-77)

Ka´b bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd muslimerna från att tala med oss tre.”1

Det bevisar att innovatörer och syndare ska bojkottas.

Ka´b bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade också:

Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter att han hade bett och hälsade till honom medan han satt kvar på sin plats. Jag frågade mig själv: Rörde han på läpparna för att hälsa tillbaka eller inte? Därefter bad jag nära honom och smygtittade på honom. När jag bad tittade han på mig och när jag vände mig mot honom tittade han bort. Efter att muslimerna behandlat mig respektlöst en länge tid var jag ute och gick varvid jag klättrade uppför Abû Qatâdahs mur. Han var min kusin och en av dem som jag älskade mest. Jag hälsade till honom, men jag svär vid Allâh att han inte hälsade tillbaka. Jag sade: ”Abû Qatâdah! Jag frågar dig i Allâhs namn! Vet du att jag älskar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han teg. Jag upprepade min fråga och han teg, jag upprepade min fråga igen och han teg igen. Sedan sade han: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.”2

Abû Qatâdah hälsade inte tillbaka eftersom de överlag var förbjudna från att tala med dem. Det bevisar att det inte ska hälsas till innovatörer och deras jämlikar. Hadîthen bevisar också att hälsning är tal. Det betyder att den som svär på att inte tala med en viss person och sedan hälsar till honom eller hälsar tillbaka bryter sin svordom.

1Muslim (2769).

2Muslim (2769).