Profetens obekräftade födelsedatum

Fråga: Under fredagspredikan sade predikaren att det är obekräftat att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes den 12 Rabî´ al-Awwal…

Svar: Det stämmer. Det är obekräftat. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedatum är obekräftat. Det är bara en teori.