Profetens martyrium

Dog sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i egenskapen av en martyr? az-Zuhrî sade att han dog i egenskapen av en martyr. Detta på grund av att judarna förgiftade lammköttet som judinnan gav till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Khaybar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt av köttet. De frågade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) favoritbit på lammköttet. Följeslagarna sade att frambenet var hans favoritbit. Därav hällde de mycket gift på den biten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började tugga på köttet utan att svälja det. Han spottade ut det. Vissa följeslagare hann svälja köttet och dog av konsekvenserna. På sin dödsbädd sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag känner fortfarande av maten från Khaybar. Min tid har kommit.”1

Utmed detta förstod az-Zuhrî att judarna hade dödat profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han kände av giftet i tungspenen, vilket ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade. På så sätt var han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändebud och profet, trovärdig och martyr.

1al-Bukhârî (2617) och Muslim (2190).