Profetens kvarvarande fingeravtryck i stenblock

Fråga: I min stad finns en begravningsplats som huserar en relik benämnd ”al-Badawîs relik”. På samma begravningsplats finns ett stenblock vari profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fingeravtryck sägs finnas. De rör vid dem för att eftersträva välsignelse. Är det korrekt gjort?

Svar: Nej, det är inte korrekt. Det är falskt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inga kvarvarande fingeravtryck i stenblock. al-Badawîs grav ligger i Egypten, den är känd. Den är en avgud som dyrkas istället för Allâh. Handlingen är nämligen inte tillåten.