Profetens klagan över folkets ondska

Jeremia 8:18

18Obotlig är min smärta,

mitt hjärta är tungt.

19Hör hur mitt arma folk

ropar från fjärran land:

”Är inte Herren på Sion?

Är inte Konungen där?”

Varför väckte de min vrede med sina bildstoder,

med sina främmande beläten?

20Skörden är över, sommaren förbi,

men vi blev inte räddade.

21Jag är förkrossad för att mitt folk är krossat,

jag är mörk av sorg, skräcken har gripit mig.

22Finns ingen balsam i Gilead,

finns ingen läkare där?

Varför läker inte såren

hos mitt arma folk?

9 1O om mitt huvud vore en källa

och mitt öga en brunn med tårar,

då skulle jag gråta dag och natt

över de fallna i mitt folk.

2O om jag kunde finna

ett rastställe i öknen,

om jag kunde lämna mitt folk

och gå bort ifrån dem!

Alla är de äktenskapsbrytare,

en samling trolösa.