Profetens hopslagna böner i al-Madînah

Fråga: Stämmer det att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop bönerna utom sjukdom och regn?

Svar: Ja. Det har bekräftats via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop bönerna utom rädsla och regn. De lärda säger att han gjorde så på grund av en skälig orsak liksom sjukdom. Andra säger att detta var i islams begynnelse och att det sedermera avskaffades.

Sammanfattningsvis är det inte tillåtet att slå ihop bönerna oskäligt. Hadîthen är autentisk men den tolkas på så sätt att han hade ett giltigt skäl till sitt agerande eller att det var tillåtet i början varpå det avskaffades sedan. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) säger att de lärda är enade om att hadîthen inte skall praktiseras. Det vill säga utan skäl. Det är inte tillåtet att slå ihop bönerna utan skäl som sjukdom, regn eller halka på grund av regnet. I så fall är det tillåtet att slå ihop Dhuhr och ´Asr samt Maghrib och ´Ishâ’. Även den resande får slå ihop bönerna.