Profetens häcklare är ingen vanlig hedning

Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det fanns en kristen man som konverterade till islam. Han läste kapitlen ”al-Baqarah” och ”Âl ´Imrân” och brukade skriva åt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sedan konverterade han till kristendomen och började säga: ”Muhammad vet bara det som jag har skrivit åt honom.” Därpå tog Allâh hans liv varefter de begravde honom, men jorden kastade upp hans kropp. Då sade människorna: ”Detta har Muhammad och hans följeslagare gjort därför att han flydde från dem. De har grävt upp hans grav och kastat ut honom.” Följaktligen grävde de en än djupare grav och begravde honom. På morgonen hade jorden kastat upp hans kropp än en gång. De sade: ”Detta har Muhammad och hans följeslagare gjort därför att han flydde från dem. De har grävt upp hans grav och kastat ut honom.” Följaktligen grävde de så djupt de kunde och begravde honom. På morgonen hade jorden kastat upp hans kropp än en gång. Då visste de att det inte är något människoverk varpå de kastade honom.”1

Denna förbannade människa som ljög om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade att han endast visste det som han har skrivit åt honom likviderades och avslöjades av Allâh när Han kastade ut honom ur graven flera gånger efter begravningen. Det är en onormal företeelse. Alla inser att det är hans straff för vad han har sagt och ljugit. Ty andra döda råkar inte ut för detta. Detta bevisar att hans synd är värre än ett vanligt avfall eftersom avfällingarna råkar i princip inte ut för något sådant. Detta bevisar att Allâh hämnas Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på den som förtalar och smädar honom. Han kommer att låta hans religion råda och avslöja lögnarens lögn om inte människorna klarar av att straffa honom.

1al-Bukhârî (3617).