Profetens grav är inte inne i moskén

Fråga: Hur avvisar man tvivlet om att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav ligger i hans moské…

Svar: Den är inte alls inne i moskén. Den är inne i ´Â’ishahs hem. Den är inte inne i moskén. Den var utanför moskén på de renläriga kalifernas tid, Mu´âwiyahs kalifat och ´Abdul-Malik bin Marwâns kalifat. När al-Walîd bin ´Abdil-Malik tog makten efter sin fader utvidgade han moskén från den östra sidan. Därav förde han in profetens hem i den. Det var hans åsikt. Han rådfrågade inte de lärda. Det var hans åsikt. De lärda höll inte med. Dock sägs det inte att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav är inne i moskén. Den är inne i rummet som infördes i moskén.