Profetens godkännande

Fråga: Anses profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkännande av en följeslagare stå för rekommendation eller plikt?

Svar: Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkänner en persons dyrkan som även tillhör hans praxis, står godkännandet för rekommendation. Om det inte tillhör hans praxis, står det för tillstånd. I så fall skall personen som utövar den handlingen inte fördömas. Exempelvis utsåg sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en ledare över en bataljon. Den här mannen avslutade alltid bönen med ”al-Ikhlâs”. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det godkände han hans handling. Handlingen är dock ingen Sunnah. Annars hade även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praktiserat den.