Profetens fulltaliga bön under resa

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/396)

558 – Jag frågade min fader om al-Mughîrah bin Ziyâds hadîth, från ´Atâ’, från ´Â’ishah som sade:

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) reste kunde han både korta bönen och be den fulltaligt, fasta och utelämna fastan.”

Är den autentisk? Han svarade:

Han återberättar svaga och motsättande hadîther.” Han dementerade denna hadîth.”