Profetens förhäxning motstrider inte hans felfrihet och profetskap

Fråga: Vissa människor förnekar berättelsen om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förhäxning och säger att den bekräftar bara de otrognas ord:

إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا

”Ni följer bara en man som står under trolldom.”1

Hur avvisas det?

Svar: Så säger Mu´tazilah. Det är deras troslära.

Vad Ahl-us-Sunnah beträffar, så bekräftar de allt som har rapporterats autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sändebudet var en människa. Han blev sjuk och detta är en typ av sjukdom. Det är inte oförenligt med att han var felfri och Allâhs sändebud. Han var felfri sett till budskapet, inte sett till sjukdomarna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drabbades av sjukdomar, hunger, trötthet och sår. Han var en människa och detta är vad en människa drabbas av i princip. Hedningarnas ord:

إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا

”Ni följer bara en man som står under trolldom.”

syftar på ett magiskt tal. De säger att Qur’ânen är en förhäxad persons ord, en galnings ord. Det är ett faktum att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fysiskt råkade ut för det andra människor råkar ut för av sjukdomar, sorg, oro, besvär och annat. Det drabbade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var felfri sett till budskapet och det som han förkunnade från Allâh (´azza wa djall).

117:47