Profetens förbud går före Umm ´Atiyyahs förståelse

Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget.”1

Det var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förhindrade dem. I en annan rapportering sade hon:

”Vi förhindrades från att gå med i begravningståget utan att förbjudas.”2

De lärda har delade åsikter om hennes ord ”utan att förbjudas”. Var det hon som trodde att det inte var förbjudet därav endast föraktfullt? Var det så hon förstod det från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sammanhang och veto? Det säger Hanâbilah (rahimahumullâh). De menar att det är föraktfullt för kvinnan att besöka gravar och att hon inte syndar ifall hon gör det.

Den korrekta åsikten är att det är förbjudet för kvinnan att besöka gravar. Det är faktiskt en stor synd eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnorna som besöker gravar. Umm ´Atiyyahs ord ”utan att förbjudas” är hennes antagande. Hennes antagande spelar dock ingen roll. Poängen ligger i vad vetot antyder, nämligen att handlingen är förbjuden.

1al-Bukhârî (313).

2al-Bukhârî (1278) och Muslim (938).