Profetens föräldrar förkastade Ibrâhîms religion

Fråga: Hur är fallet med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader?

Svar: Både hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader och moder levde under den hedniska tiden och dog under den hedniska tiden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Min fader och din fader är i Elden.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad sin Herre att be om förlåtelse för sin moder, vilket Han inte tillät. Ty hon dog under den hedniska tiden utmed sitt folks religion som dyrkade statyer.

Fråga: De fick alltså reda på sanningen?

Svar: Förmodligen fick de reda på något ur Ibrâhîms religion som fastställde sanningen för dem.

Fråga: Ibn Hishâm nämner att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till sin moders grav. Stämmer det?

Svar: Det stämmer att han besökte hennes grav. Han bad sin Herre om tillstånd för att få besöka hennes grav, vilket Han gav.

Det bevisar att det är tillåtet att besöka de otrognas gravar från den hedniska tiden för att dra lärdom och inte för att be om förlåtelse för dem. Allâh lät honom besöka hennes grav, men Han lät inte honom be om förlåtelse för henne.

Fråga: Det sägs att hon blev muslim.

Svar: Det saknar grund. De är falskt. Alla rapporteringar som säger att Abû Tâlib och hans föräldrar konverterade till islam är falska.