Profetens föräldrar är i helvetet

2592 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Både min fader och din fader är i Elden.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552): Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från al-´Abbâs bin ´Abdir-Rahmân, från ´Imrân bin al-Husayn som sade:

Husayn kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vad säger du om en man som band släktband och tog hand om gästen men dog innan dig?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både min fader och din fader är i Elden.”

Medan jag skriver detta är jag väl medveten om att somliga avfärdar dessa hadîther eller tolkar dem falskt. Det gjorde exempelvis as-Suyûtî – må Allâh förlåta oss och honom – i vissa av sina avhandlingar. Vad som får dem att agera så är överdriven högaktning och kärlek till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Följaktligen dementerar de att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föräldrar var otrogna, något han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv sade om dem. Det är som att de känner mer för dem än vad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. På grund av utebliven fromhet nämner vissa den kända hadîthen vari Allâh upplivade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder åt honom varefter hon trodde. En annan formulering nämner båda föräldrarna. Hadîthen är emellertid påhittad och falsk enligt de lärde som ad-Dâraqutnî, al-Djûrqânî, Ibn ´Asâkir, adh-Dhahabî och al-´Asqalânî. Ibn-ul-Djawzî sade:

Hadîthen är tvivelsutan påhittad. Dess påhittare led av knapp förståelse och liten kunskap. Annars hade han vetat att den som dör som otrogen gagnas inte av tron vid eventuell återkomst till jordelivet eller ens efter upplevelse av det han brukade häda. För att avvisa hadîthen räcker det med Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Men skulle någon av er avsvära sig sin tro och dö som hädare, skall hans strävanden gå om intet i detta liv och i det kommande; dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli till evig tid.”1

Samt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Jag bad min Herre om lov att få be om förlåtelse för min moder, vilket Han inte gick med på. Och jag bad Honom om lov att få besöka hennes grav, vilket Han gick med på.”23

12:217

2Muslim (976).

3al-Mawdhû´ât (1/284).