Profetens (صلى الله عليه وسلم) födelse

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes en måndag.
Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” från Abû Qatâdah som
berättade att en beduin sade:

”Allâhs sändebud, vad anser du
om att fasta på måndagar?” Han sade (i betydelse): ”Den dagen
föddes jag på och [på den dagen] uppenbarades det för mig.”
[1]

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) föddes i Elefantens år. Det har al-Bayhaqî rapporterats
från Ibn ´Abbâs [2] .
Khalîfah bin Khayyât sade att det råder samstämmighet om detta.

Den kändaste åsikten är
att hans fader ´Abdullâh dog medan hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
moder var havande med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

I den kommande hadîthen står
det:

”…Och det min moder såg
när hon blev havande med mig. Det var som om ljus kom ut ur henne och
lyste upp palatsen i Shâm.”
[3]

 [1]
Vad datumet och månaden beträffar, har det angivits många
åsikter som Ibn Kathîr har nämnt. De nämns dock utan berättarkedjor
som går att forska och väga med Hadîth-terminologins våg.
Det enda undantaget är de som säger att han föddes den åttonde Rabî´
al-Awwal. Mâlik och andra har rapporterat det med en autentisk berättarkedja
från Muhammad bin Djubayr bin Mut´im som var en ädel efterföljare.
Det är förmodligen därför historikerna anser det vara korrekt. Den store
Hâfidh Muhammad bin Mûsâ al-Khawârzimî och Abûl-Khattâb bin
Dihyah anser det vara den absolut korrekta åsikten medan majoriteten
säger att det är den tolfte Rabî´ al-Awwal – och Allâh vet bättre.

[2] Den rapporteras av al-Hâkim (2/6043) från
honom och han sade:

”Den är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Det är som han sade och adh-Dhahabî lät bli att kommentera
honom. Vad som vittnar för den, är Qays bin Makhramahs hadîth:

”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
föddes under Elefantens år.”

Den rapporteras av Ibn Ishâq i sin ”as-Sîrah” (1/167) och
från honom rapporterade al-Hâkim som förklarade den vara autentisk
enligt Muslims villkor och adh-Dhahabî höll med. Den är däremot endast
god (Hasan)!

[3] Rapporterad av Ibn Ishâq (1/175) och från
honom rapporterade al-Hâkim (2/600) som sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

adh-Dhahabî höll med och det är rätt som de säger. Den har
flera vittnande rapporteringar. Jag har nämnt några av dem i ”Silsilah
al-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (1546). Den anses även vara autentisk av Ibn
Hibbân (2093).