Profetens fader dog som otrogen och skall till helvetet

Fråga: Jag tror att jag syndar nu när jag ställer min andra fråga. Det finns folk hos oss som säger att ´Abdullâh, Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader, skall till helvetet medan andra säger att han skall till paradiset därför att han är fader till en profet. Gagna oss, må Allâh belöna dig väl. Syndar jag med den här frågan och hur skall jag i så fall sona?

Svar: Först och främst har du inte syndat med den här frågan. Frågan är däremot inte bra eftersom den är helt värdelös. Men i och med att den har ställts är det obligatoriskt att svara på den.

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader dog som otrogen. Han kommer att hamna i helvetet. Det har rapporterats autentiskt att en man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Var är min fader?” Han svarade: ”Din fader är i Elden.” Efter att mannen hade gått sin väg kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på honom och sade: ”Både min fader och din fader är i Elden.” Detta är ett uttalande från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Baserat på detta skall profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader, precis som alla andra otrogna, hamna i helvetet.